Filmcirkel

erotikon1
Erotikon (Mauritz Stiller, 1920)                              © AB Svensk Filmindustri

Filmen som bildning och självbild – en kurs i filmhistoria

Har våren 2016 ersatts av Cineasterna.