Barn och unga

I Filmstaden Råsunda är alltid barn välkomna! I samarbete med Solna stad och Filmstaden Råsunda arrangerar vi skolbio två gånger per skolår och ger Solnas barn härliga filmupplevelser i biografen som ligger under Lilla ateljén med sina tre salonger döpta efter tre av svensk films mest älskade filmstjärnor: Nils Poppe, Annalisa Ericson och Sickan Carlsson.

Skolklasser är också välkomna på våra skolguidningar.
Kontakta gärna Filmstadens kulturs filmpedagog Mikaela Kindblom om du vill veta mer: mikaela@filmstadenskultur.se.