Om Stiftelsen Filmstadens Kultur

Filmstaden i Råsunda är platsen där många av våra stora svenska filmer har skapats. Här verkade regissörer som Victor Sjöström, Mauritz Stiller och Ingmar Bergman. Hit kom skådespelare som Greta Garbo, Nils Poppe, Sickan Carlsson, Ingrid Bergman och Annalisa Ericson för att spela in film. Stiftelsen Filmstadens Kultur arbetar för att levandegöra och föra Filmstaden fantastiska filmhistoria vidare. Detta genomsyrar all vår verksamhet.

Stiftelsen Filmstadens Kultur bildades 2002 och har genom åren bland annat arbetat fram en kontinuerlig guidningsverksamhet, filmvisning, fortbildning, ett nätverk för filmpedagogisk utveckling inom Solnas skol-, kultur- och fritidsverksamhet samt ett nära samarbete med Filmstadens näringsidkare och kulturarbetare.

För Stiftelsens huvudman Solna Stad, är det viktigt att den filmhistoriska kulturmiljön vårdas genom historisk kunskapsspridning, nyskapande utvecklingsverksamhet för barn och ungdomar samt ett engagemang för Solnas regionala filmsamarbeten. Stiftelsen är bl a delägare i Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Stiftelsen skall med erhållna fondmedel långsiktigt stödja och stärka Filmstadens historiska, nutida och framtida kulturella värden.

Verksamheten bedrivs med stöd av Solna stad och Region Stockholm.

Stiftelsen Filmstadens Kulturs styrelse

Ordförande:
Susanne Nordling (MP)

Ordinarie:
Anders Ekegren (L)
Stig Davidson, HSB
Catti Edfeldt, filmregissör

Ersättare:
Nataliya Hulusjö (KD)
Bjarne Isacson (S)
Johan Carlén, Skanska