Backstugan

23a_rest_81s© AB Svensk Filmindustri

Backstugan var Filmstadens egen personmatsal, men man kom också att använda Backstugan exteriört under många filminspelningar.

I dagsläget bedrivs ingen restaurangverksamhet i lokalen.