Stipendiat 2014: Senay Berhe

Vi är mycket stolta över att få presentera mottagaren av Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium på 25 000 kr,  Senay Berhe! Han har gjort Blått blod.

Stipendiet, som går till en ung filmskapare från Stockholm, delades ut på Filmstadens Dag 2014 den 24 augusti.

Juryns motivering lyder:

Stipendiet går till en filmare som med skärpa, humor och formsäkerhet skildrar avstånd och längtan i en angelägen förortsskildring som leker med perspektiven och främmandegör välbekanta miljöer. En röst gör sig hörd i mörkret, ett suggestivt ordsmideri som bryter mönster och leder oss längs en blå linje utan ändhållplatser. Vi emotser framtida filmer med nyfikenhet.

2014 års jury bestod av filmproducenten Mathilde Dedye, filmkritikern Sebastian Lindvall och Jonas Holmberg, konstnärlig ledare för Göteborgs filmfestival.

Läs mer om Senay Berhe på hans hemsida: www.senay.se

Om Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium

Stiftelsen Filmstadens Kultur har instiftat ett stipendium på 25 000 kr som delas ut till en ung filmskapare från Stockholm. 2014 års stipendiat presenterades på Filmstadens Dag den 24 augusti.

Stiftelsen Filmstadens Kultur i Solna verkar för att levandegöra det filmhistoriska arvet i Filmstaden. I Filmstaden har många av våra allra största filmskapare varit verksamma. Många är de pionjärer som har prövat nya uttryck, metoder och tekniker, och på så sätt bidragit till att flytta fram svensk films positioner. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska gå till någon som i samma visionära anda tar filmskapandet vidare.

Stipendiet tar avstamp i Filmstadens historia och syftar till att föra traditionen vidare. Banbrytande filmskapare som Victor Sjöström och Ingmar Bergman har haft Filmstaden som arbetsplats. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska uppmuntra nästa generation filmskapare.

Filmskapare boende och verksamma i Stockholms län kan söka stipendiet. Ett projekt kan vara i vilket skede som helst vid tiden för ansökan. Stiftelsen Filmstadens Kultur kommer utse en jury med tre medlemmar, som besitter den kompetens som krävs för att utse en värdig stipendiat.