Filmer inspelade i Filmstaden

Nedanstående filmer har spelats in i Filmstadens ateljéer och/eller område. Svensk Filmindustris journalfilmsproduktion, beställningsfilmer och så vidare ingår emellertid inte i sammanställningen.

20-talet:

Carolina Rediviva (Ivan Hedqvist, 1920)
Erotikon (Mauritz Stiller, 1920)
Mästerman (Victor Sjöström, 1920)
De landsflyktige (Mauritz Stiller, 1921)
En vildfågel (John W. Brunius, 1921)
Körkarlen (Victor Sjöström, 1921)
Vallfarten till Kevlaar (Ivan Hedqvist, 1921)
Det omringade huset (Victor Sjöström, 1922)
Kärlekens ögon (John W. Brunius, 1922)
Vem dömer (Victor Sjöström, 1922)
Boman på utställningen (Karin Swanström, 1923)
Eld ombord (Victor Sjöström, 1923)
Gunnar Hedes saga (Mauritz Stiller, 1923)
Hårda viljor (John W. Brunius, 1923)
Johan Ulfstjerna (John W. Brunius, 1923)
Mälarpirater (Gustaf Molander, 1923)
Närkingarna (Gustaf Edgren, 1923)
33.333 (Gustaf Molander, 1924)
Carl XII:s kurir (Rudolf Anthoni, 1924)
Där fyren blinkar (Ivar Kåge, 1924)
En piga bland pigor (John W. Brunius, 1924)
Gösta Berlings saga/del I (Mauritz Stiller, 1924)
Gösta Berlings saga/del II (Mauritz Stiller, 1924)
Livet på landet (Ivan Hedqvist, 1924)
Trollebokungen (Gustaf Edgren, 1924)
Damen med kameliorna (Olof Molander, 1925)
Hennes lilla majestät (Sigurd Wallén, 1925)
Ingmarsarvet (Gustaf Molander, 1925)
Karl XII (John W. Brunius, 1925)
Karl XII/senare delen (John W. Brunius, 1925)
Polis Paulus påskasmäll (Gustaf Molander, 1925)
Skeppargatan 40 (Gustaf Edgren, 1925)
Styrman Karlssons flammor (Gustaf Edgren, 1925)
Två konungar (Elis Ellis, 1925)
Bröllopet i Bränna (Erik A. Petschler, 1926)
Dollarmillionen (Sigurd Wallén, 1926)
Ebberöds bank (Sigurd Wallén, 1926)
Farbror Frans (Sigurd Wallén, 1926)
Flickorna på Solvik (Georg af Klercker, 1926)
Fänrik Ståls sägner/del I (John W. Brunius, 1926)
Fänrik Ståls sägner/del II (John W. Brunius, 1926)
Giftas (Olof Molander, 1926)
Hon, den enda (Gustaf Molander, 1926)
Hon, han och Andersson (Gustaf Edgren, 1926)
Mordbrännerskan (John Lindlöf, 1926)
Till Österland (Gustaf Molander, 1926)
Drottningen av Pellagonien (Sigurd Wallén, 1927)
En perfekt gentleman (Vilhelm Bryde, Gösta Ekman, 1927)
Förseglade läppar (Gustaf Molander, 1927)
Hans engelska fru (Gustaf Molander, 1927)
Hin och smålänningen (Erik A. Petschler, 1927)
Spökbaronen (Gustaf Edgren, 1927)
Ungdom (Ragnar Hyltén-Cavallius, 1927)
A.-B. gifta bort baron Olson (Erik A. Petschler, 1928)
Hans Kungl. Höghet shinglar (Ragnar Hyltén-Cavallius, 1928)
Janssons frestelse (Sigurd Wallén, 1928)
Parisiskor (Gustaf Molander, 1928)

Svarte Rudolf var en av regissörens Gustaf Edgrens tidigare filmer och inte det enda samarbetet med Fridolf Rhudin.
Svarte Rudolf var en av regissörens Gustaf Edgrens tidigare filmer och inte det enda samarbetet med Fridolf Rhudin.

Svarte Rudolf (Gustaf Edgren, 1928)
Synd (Gustaf Molander, 1928)
Den starkaste (Alf Sjöberg, 1929)
Hjärtats triumf (Gustaf Molander, 1929)
Konstgjorda Svensson (Gustaf Edgren, 1929)
Rågens rike (Ivar Johansson, 1929)
Säg det i toner (Julius Jaenzon, Edvin Adolphson, 1929)
Ville Andesons äventyr (Sigurd Wallén, 1929)

Gustaf Molander instruerar Gösta Ekman och Ingrid Bergman.
Gustaf Molander instruerar Gösta Ekman och Ingrid Bergman.

30-talet:

Charlotte Löwensköld (Gustaf Molander, 1930)
Flottans lilla fästmö (Fredrik Andersson, 1930)
Fridas visor (Gustaf Molander, 1930)
Fången 53 (Anthony Asquith, 1930)
För hennes skull (Paul Merzbach, 1930)
Kronans kavaljerer (Gustaf Edgren, 1930)
Norrlänningar (Theodor Berthels, 1930)
Ulla, min Ulla (Julius Jaenzon, 1930)
Brokiga blad (Valdemar Dalquist, Edvin Adolphson, 1931)
Dantes mysterier (Paul Merzbach, 1931)
En natt (Gustaf Molander, 1931)
Falska millionären (Paul Merzbach, 1931)
Flickan från Värmland (Erik A. Petschler, 1931)
Hans majestät får vänta (Theodor Berthels, 1931)
Markurells i Wadköping (Victor Sjöström, 1931)
Röda dagen (Gustaf Edgren, 1931)
Skepp ohoj! (Gustaf Edgren, 1931)
Skepparkärlek (Ivar Johansson, 1931)
Trötte Teodor (Gustaf Edgren, 1931)
Hans livs match (Per-Axel Branner, 1932)
Kärlek och kassabrist (Gustaf Molander, 1932)
Landskamp (Gunnar Skoglund, 1932)
Lyckans gullgossar (Sigurd Wallén, Ivar Johansson, 1932)
Pojkarna på Storholmen (Sigurd Wallén, 1932)
Sten Stenson Steen från Eslöv på nya äventyr (Gösta Hellström, Elis Ellis, 1932)
Svarta rosor (Gustaf Molander, 1932)
Svärmor kommer (Paul Merzbach, 1932)
Vi som går köksvägen (Gustaf Molander, 1932)
Värmlänningarna (Gustaf Edgren, 1932)
Augustas lilla felsteg (Thor Modéen, 1933)
Bomans pojke (Ivar Johansson, 1933)
En melodi om våren (John Lindlöf, 1933)
En natt på Smygeholm (Sigurd Wallén, 1933)
Giftasvuxna döttrar (Sigurd Wallén, 1933)
Hälsingar (Ivar Johansson, 1933)
Kära släkten (Gustaf Molander, 1933)
Pettersson & Bendel (Per-Axel Branner, 1933)
Två man om en änka (John Lindlöf, 1933)
Vad veta väl männen (Edvin Adolphson, 1933)
Anderssonskans Kalle (Sigurd Wallén, 1934)
Atlantäventyret (Edvin Adolphson, Lorens Marmstedt, 1934)
En stilla flirt (Gustaf Molander, 1934)
Fasters millioner (Gustaf Molander, 1934)
Karl Fredrik regerar (Gustaf Edgren, 1934)
Kungliga Johansson (Sölve Cederstrand, 1934)
Pettersson – Sverige (Sigurd Wallén, 1934)
Simon i Backabo (Gustaf Edgren, 1934)
Sången om den eldröda blomman (Per-Axel Branner, 1934)
Sången till henne (Ivar Johansson, 1934)
Uppsagd (Ivar Johansson, 1934)

Under inspelningen av Bränningar (1935).
Under inspelningen av Bränningar (1935).

Bränningar (Ivar Johansson, 1935)
Ebberöds bank (Sigurd Wallén, 1935)
Flickornas Alfred (Edvin Adolphson, 1935)
Järnets män (Gunnar Olsson, 1935)
Kärlek efter noter (Gösta Rodin, 1935)
Munkbrogreven (Sigurd Wallén, Edvin Adolphson, 1935)
Smålänningar (Gösta Rodin, 1935)
Swedenhielms (Gustaf Molander, 1935)
Under falsk flagg (Gustaf Molander, 1935)
Ungkarlspappan (Gustaf Molander, 1935)
Valborgsmässoafton (Gustaf Edgren, 1935)
Äktenskapsleken (Ragnar Hyltén-Cavallius, 1935)
33.333 (John Lindlöf, 1936)
65, 66 och jag (Anders Henrikson, 1936)
Annonsera! (Anders Henrikson, 1936)
Bröllopsresan (Gustaf Molander, 1936)
Familjens hemlighet (Gustaf Molander, 1936)
Han, hon och pengarna (Anders Henrikson, 1936)
Intermezzo (Gustaf Molander, 1936)
Johan Ulfstjerna (Gustaf Edgren, 1936)
Kungen kommer (Ragnar Hyltén-Cavallius, 1936)
På Solsidan (Gustaf Molander, 1936)
Samvetsömma Adolf (Sigurd Wallén, 1936)
Släkten är värst (Anders Henrikson, 1936)
Äventyret (Per-Axel Branner, 1936)
Adolf Armstarke (Sigurd Wallén, 1937)
Familjen Andersson (Sigurd Wallén, 1937)
John Ericsson – segraren vid Hampton Roads (Gustaf Edgren, 1937)
Klart till drabbning (Edvin Adolphson, 1937)
Konflikt (Per-Axel Branner, 1937)
O, en så’n natt! (Anders Henrikson, 1937)
Pappas pojke (Knut Martin, 1937)
Pensionat Paradiset (Weyler Hildebrand, 1937)
Ryska snuvan (Gustaf Edgren, 1937)
Sara lär sig folkvett (Gustaf Molander, 1937)
Vi går landsvägen (Sigurd Wallén, 1937)
Bara en trumpetare (Anders Henrikson, 1938)
Blixt och dunder (Anders Henrikson, 1938)
Den stora kärleken (Anders Henrikson, 1938)
Dollar (Gustaf Molander, 1938)
En kvinnas ansikte (Gustaf Molander, 1938)
Fram för framgång (Gunnar Skoglund, 1938)
Goda vänner och trogna grannar (Weyler Hildebrand, 1938)
Herr husassistenten (Ragnar Arvedson, 1938)
Med folket för fosterlandet (Sigurd Wallén, 1938)
Sockerskrinet (Arthur Natorp, 1938)
Styrman Karlssons flammor (Gustaf Edgren, 1938)
Två år i varje klass (Sigurd Wallén, 1938)
Då länkarna smiddes (Arthur Natorp, 1939)
Filmen om Emelie Högqvist (Gustaf Molander, 1939)
En enda natt (Gustaf Molander, 1939)
Gläd dig i din ungdom (Per Lindberg, 1939)
Gubben kommer (Per Lindberg, 1939)
Kadettkamrater (Weyler Hildebrand, 1939)
Landstormens lilla lotta (Weyler Hildebrand, 1939)
Ombyte förnöjer (Gustaf Molander, 1939)
Rena rama sanningen (Weyler Hildebrand, 1939)
Sjöcharmörer (Gösta Rodin, 1939)
Valfångare (Anders Henricson, Tancred Ibsen, 1939)
Å, en så’n grabb! (Ivar Johansson, 1939)

Gösta Roosling och Ingmar Bergman under inspelningen av Kris (1946).
Gösta Roosling och Ingmar Bergman under inspelningen av Kris (1946).

40-talet:

En, men ett lejon (Gustaf Molander, 1940)
Gentleman att hyra (Ragnar Arvedson, 1940)
Hans nåds testamente (Per Lindberg, 1940)
Juninatten (Per Lindberg, 1940)
Kyss henne! (Weyler Hildebrand, 1940)
Lillebror och jag (Weyler Hildebrand, 1940)
Snurriga familjen (Ivar Johansson, 1940)
Stora famnen (Gustaf Edgren, 1940)
Stål (Per Lindberg, 1940)
Vi Masthuggspojkar (Nils Jerring, 1940)
Den ljusnande framtid (Gustaf Molander, 1941)
Dunungen (Weyler Hildebrand, 1941)
Fröken Vildkatt (Weyler Hildebrand, 1941)
Gentlemannagangstern (Weyler Hildebrand, 1941)
Göranssons pojke (Weyler Hildebrand, 1941)
I natt eller aldrig (Gustaf Molander, 1941)

Marianne och Löfgren och Sickan Carlsson filmar Landstormens lilla argbigga.
Marianne och Löfgren och Sickan Carlsson filmar Landstormens lilla argbigga.

Landstormens lilla argbigga (Nils Jerring, 1941)
Lärarinna på vift (Börje Larsson, 1941)
Springpojkar är vi allihopa (Ivar Johansson, 1941)
Stackars Ferdinand (Nils Jerring, 1941)
Striden går vidare (Gustaf Molander, 1941)
Tåget går klockan 9 (Ivar Johansson, 1941)
Det är min musik (Börje Larsson, 1942)
En trallande jänta (Börje Larsson, 1942)
Flickan i fönstret mitt emot (Nils Jerring, 1942)
Himlaspelet (Alf Sjöberg, 1942)
Jacobs stege (Gustaf Molander, 1942)
Livet på en pinne (Weyler Hildebrand, 1942)
Löjtnantshjärtan (Weyler Hildebrand, 1942)
Rid i natt! (Gustaf Molander, 1942)
Sexlingar (Åke Söderblom, Hugo Bolander, 1942)
Det brinner en eld (Gustaf Molander, 1943)
En vår i vapen (Gunnar Skoglund, 1943)
Hans Majestäts rival (Weyler Hildebrand, 1943)
I dag gifter sig min man (Ragnar Arvedson, 1943)
Katrina (Gustaf Edgren, 1943)
Lille Napoleon (Gustaf Edgren, 1943)
Natt i hamn (Erik ”Hampe” Faustman, 1943)
Ordet (Gustaf Molander, 1943)
Prästen som slog knockout (Hugo Bolander, 1943)
Stora skrällen (Nils Jerring, 1943)
Älskling, jag ger mig (Gustaf Molander, 1943)
Den osynliga muren (Gustaf Molander, 1944)
Dolly tar chansen (Gustaf Edgren, 1944)
Excellensen (Hasse Ekman, 1944)
Hans officiella fästmö (Nils Jerring, 1944)
Hets (Alf Sjöberg, 1944)
Kejsarn av Portugallien (Gustaf Molander, 1944)
Klockan på Rönneberga (Gunnar Skoglund, 1944)
Kungajakt (Alf Sjöberg, 1944)
Narkos (Börje Larsson, 1944)
På farliga vägar (Per-Axel Branner, 1944)
Blåjackor (Rolf Husberg, 1945)
Galgmannen (Gustaf Molander, 1945)
Hans Majestät får vänta (Gustaf Edgren, 1945)
Idel ädel adel (Anders Henrikson, 1945)
Jolanta, den gäckande suggan (Oscar Winge, Hugo Bolander, 1945)
Mans kvinna (Gunnar Skoglund, 1945)
Oss tjuvar emellan eller En burk ananas (Olof Molander, 1945)
Resan bort (Alf Sjöberg, 1945)
Vandring med månen (Hasse Ekman, 1945)
Ballongen (Nils Poppe, 1946)
Det är min modell (Gustaf Molander, 1946)
Djurgårdskvällar (Rolf Husberg, 1946)
Driver dagg faller regn (Gustaf Edgren, 1946)
Iris och löjtnantshjärta (Alf Sjöberg, 1946)
Johansson och Vestman (Olof Molander, 1946)
Kris (Ingmar Bergman, 1946)
Kristin kommenderar (Gustaf Edgren, 1946)
Pengar – en tragikomisk saga (Nils Poppe, 1946)
Det kom en gäst… (Arne Mattsson, 1947)
Konsten att älska (Gunnar Skoglund, 1947)
Krigsmans erinran (Erik ”Hampe” Faustman, 1947)
Kvinna utan ansikte (Gustaf Molander, 1947)
Pappa sökes (Arne Mattsson, 1947)
Rallare (Arne Mattsson, 1947)
Stackars lilla Sven (Hugo Bolander, 1947)
Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin (Rune Lindström, 1947)
Tappa inte sugen (Lars-Eric Kjellgren, 1947)
Tösen från Stormyrtorpet (Gustaf Edgren, 1947)
En svensk Tiger (Gustaf Edgren, 1948)
Eva (Gustaf Molander, 1948)
Flottans kavaljerer (Gustaf Edgren, 1948)
Hamnstad (Ingmar Bergman, 1948)
Intill helvetets portar (Göran Gentele, 1948)
Jag är med eder… (Gösta Stevens, 1948)
Livet på Forsbyholm (Elof Ahrle, 1948)
Nu börjar livet (Gustaf Molander, 1948)
Soldat Bom (Lars-Eric Kjellgren, 1948)
Bara en mor (Alf Sjöberg, 1949)
Farlig vår (Arne Mattsson, 1949)
Greven från gränden (Lars-Eric Kjellgren, 1949)
Kvinna i vitt (Arne Mattsson, 1949)
Kärleken segrar (Gustaf Molander, 1949)
Pappa Bom (Lars-Eric Kjellgren, 1949)
Svenske ryttaren (Gustaf Edgren, 1949)
Törst (Ingmar Bergman, 1949)
Vi flyger på Rio (Åke Ohberg, 1949)

Ingmar Bergman och Victor Sjöström under inspelningen av Smultronstället, på lilla ateljéns balkong.
Ingmar Bergman och Victor Sjöström under inspelningen av Smultronstället, på lilla ateljéns balkong.

50-talet:

Fästmö uthyres (Gustaf Molander, 1950)
Kvartetten som sprängdes (Gustaf Molander, 1950)
Kyssen på kryssen (Arne Mattsson, 1950)
Medan staden sover (Lars-Eric Kjellgren, 1950)
Restaurant Intim (Erik ”Hampe” Faustman, 1950)
Sånt händer inte här (Ingmar Bergman, 1950)
Till glädje (Ingmar Bergman, 1950)
Två trappor över gården (Gösta Werner, 1950)
Biffen och Bananen (Rolf Husberg, 1951)
Frånskild (Gustaf Molander, 1951)
Skeppare i blåsväder (Gunnar Olsson, 1951)
Sommarlek (Ingmar Bergman, 1951)
Tull-Bom (Lars-Eric Kjellgren, 1951)
Blondie, Biffen och Bananen (Lars-Eric Kjellgren, 1952)
Flyg-Bom (Lars-Eric Kjellgren, 1952)
Kvinnors väntan (Ingmar Bergman, 1952)
Kärlek (Gustaf Molander, 1952)
Möte med livet (Gösta Werner, 1952)
Säg det med blommor (Lars-Eric Kjellgren, 1952)
Trots (Gustaf Molander, 1952)
Dansa min docka (Martin Söderhjelm, 1953)
Glasberget (Gustaf Molander, 1953)
I dimma dold (Lars-Eric Kjellgren, 1953)
Ingen mans kvinna (Lars-Eric Kjellgren, 1953)
Sommaren med Monika (Ingmar Bergman, 1953)
Vi tre debutera (Hasse Ekman, 1953)
En lektion i kärlek (Ingmar Bergman, 1954)
Flottans glada gossar (Rolf Husberg, 1954)
Gabrielle (Hasse Ekman, 1954)
Herr Arnes penningar (Gustaf Molander, 1954)
I rök och dans (Yngve Gamlin, Bengt Blomgren, 1954)
Seger i mörker (Gösta Folke, 1954)
Enhörningen (Gustaf Molander, 1955)
Ljuset från Lund (Hans Lagerkvist, 1955)
Sommarnattens leende (Ingmar Bergman, 1955)
Stampen (Hans Lagerkvist, 1955)
Vildfåglar (Alf Sjöberg, 1955)
Den dödes skugga (Sheldon Reynolds, 1956)
Den hårda leken (Lars-Eric Kjellgren, 1956)
Egen ingång (Hasse Ekman, 1956)
Ratataa eller The Staffan Stolle Story (Hasse Ekman, 1956)
Sista paret ut (Alf Sjöberg, 1956)
Sjunde himlen (Hasse Ekman, 1956)
Skorpan (Hans Lagerkvist, 1956)
Sången om den eldröda blomman (Gustaf Molander, 1956)
Det sjunde inseglet (Ingmar Bergman, 1957)
Far till sol och vår (Lars-Eric Kjellgren, 1957)
Med glorian på sned (Hasse Ekman, 1957)
Möten i skymningen (Alf Kjellin, 1957)
Nattens ljus (Lars-Eric Kjellgren, 1957)
Smultronstället (Ingmar Bergman, 1957)
Sommarnöje sökes (Hasse Ekman, 1957)
Ansiktet (Ingmar Bergman, 1958)
Bock i örtagård (Gösta Folke, 1958)
Den store amatören (Hasse Ekman, 1958)
Du är mitt äventyr (Stig Olin, 1958)
Flottans överman (Stig Olin, 1958)
Jazzgossen (Hasse Ekman, 1958)
Lek på regnbågen (Lars-Eric Kjellgren, 1958)
Bara en kypare (Alf Kjellin, 1959)
Brott i paradiset (Lars-Eric Kjellgren, 1959)
Det svänger på slottet (Alf Kjellin, 1959)
Fröken Chic (Hasse Ekman, 1959)
Himmel och pannkaka (Hasse Ekman, 1959)
Lejon på stan (Gösta Folke, 1959)
Mälarpirater (P.G. Holmgren, 1959)
Sköna Susanna och gubbarna (Erik Strandmark, 1959)

60-talet:

Djävulens öga (Ingmar Bergman, 1960)
Jungfrukällan (Ingmar Bergman, 1960)
Kärlekens decimaler (Hasse Ekman, 1960)
Mannen utan ansikte (Albert Band, 1960)
På en bänk i en park (Hasse Ekman, 1960)
Briggen Tre Liljor (Hans Abramson, 1961)
Karneval (Lennart Olsson, 1961)
Lita på mej, älskling! (Sven Lindberg, 1961)
Lustgården (Alf Kjellin, 1961)
Stöten (Hasse Ekman, 1961)
Svenska Floyd (Börje Nyberg, 1961)
Såsom i en spegel (Ingmar Bergman, 1961)
Två levande och en död (Anthony Asquith, 1961)
Chans (Gunnar Hellström, 1962)
En nolla för mycket (Börje Nyberg, 1962)
Kort är sommaren (Bjarne Henning-Jensen, 1962)
Siska (Alf Kjellin, 1962)
Vita frun (Arne Mattsson, 1962)
Älskarinnan (Vilgot Sjöman, 1962)
Adam och Eva (Åke Falck, 1963)
En vacker dag… (Göran Gentele, 1963)
Kurragömma (Lars-Magnus Lindgren, 1963)
Lyckodrömmen (Hans Abramson, 1963)
Min kära är en ros (Hasse Ekman, 1963)
Nattvardsgästerna (Ingmar Bergman, 1963)
Prins Hatt under jorden (Bengt Lagerkvist, 1963)
Tystnaden (Ingmar Bergman, 1963)
491 (Vilgot Sjöman, 1964)
Att älska (Jörn Donner, 1964)
Bröllopsbesvär (Åke Falck, 1964)
För att inte tala om alla dessa kvinnor (Ingmar Bergman, 1964)
Klänningen (Vilgot Sjöman, 1964)
Käre John (Lars-Magnus Lindgren, 1964)
Svenska bilder (Tage Danielsson, 1964)
Wild West Story (Börje Nyberg, 1964)
Äktenskapsbrottaren (Hasse Ekman, 1964)
Älskande par (Mai Zetterling, 1964)
Att angöra en brygga (Tage Danielsson, 1965)
Calle P (Robert Brandt, 1965)
Festivitetssalongen (Stig Ossian Ericson, 1965)
För vänskaps skull (Hans Abramson, 1965)
Här börjar äventyret (Jörn Donner, 1965)
Juninatt (Lars-Erik Liedholm, 1965)
Nattmara (Arne Mattsson, 1965)
Tills. med Gunilla månd. kväll och tisd. (Lars Görling, 1965)
Adamsson i Sverige (Stig Ossian Ericson, 1966)
Här har du ditt liv (Jan Troell, 1966)
Oj oj oj eller Sången om den eldröda hummern (Torbjörn Axelman, 1966)
Ormen (Hans Abramson, 1966)
Persona (Ingmar Bergman, 1966)
Syskonbädd 1782 (Vilgot Sjöman, 1966)
Yngsjömordet (Arne Mattsson, 1966)
Ön (Alf Sjöberg, 1966)
Bränt barn (Hans Abramson, 1967)
Den onda cirkeln (Arne Mattsson, 1967)
Mördaren – en helt vanlig person (Arne Mattsson, 1967)
Ola & Julia (Jan Halldoff, 1967)
Roseanna (Hans Abramson, 1967)
Stimulantia (Jörn Donner, Lars Görling, Ingmar Bergman, Arne Arnbom, Hans Alfredson,
Tage Danielsson, Gustaf Molander, Vilgot Sjöman, Hans Abramson, 1967)
Längta efter kärlek (Robert Karl Oskar Broberg, 1968)
Vargtimmen (Ingmar Bergman, 1968)
Vindingevals (Åke Falck, 1968)
Övergreppet (Jacques Doniol-Valcroze, 1968)
Bokhandlaren som slutade bada (Jarl Kulle, 1969)
En dröm om frihet (Jan Halldoff, 1969)
Gladiatorerna (Peter Watkins, 1969)
Made in Sweden (Johan Bergenstråhle, 1969)
Riten (TV-film, Ingmar Bergman, 1969)

70-talet:

Pippi Långstrump på de sju haven (Olle Hellbom, 1970)
På rymmen med Pippi Långstrump (Olle Hellbom, 1970)
Rötmånad (Jan Halldoff, 1970)
Utvandrarna (Jan Troell, 1971)
Nybyggarna (Jan Troell, 1972)
Här kommer Pippi Långstrump (Olle Hellbom, 1973)

90-talet:

Werther (Håkan Alexandersson, 1990)
Illusioner (Lars Mullback, 1994)
Alfred (Vilgot Sjöman, 1995)
Bert – den siste oskulden (Tomas Alfredson, 1995)
Älskar, älskar inte (Mikael Hylin, 1995)
Att stjäla en tjuv (Clas Lindberg, 1996)
Kalle Blomkvist och Rasmus (Göran Carmback, 1997)
Tic Tac (Daniel Alfredson, 1997)
Välkommen till festen (Ella Lemhagen, 1997)
Glasblåsarns barn (Anders Grönros, 1998)
Veranda för en tenor (Lisa Ohlin, 1998)
Happy End (Christina Olofson, 1999)

TV-serier:

Foreign Intrigue (Sheldon Reynolds 1951-1955)
Niklasons (Hasse Ekman, 1965)
Pippi Långstrump (Olle Hellbom, 1969)
Kenny Starfighter (Mats Lindberg, Carl Åstrand, Pontus Löwenhielm, 1997)
Skärgårdsdoktorn (Martin Asphaug, Daniel Lind Lagerlöf, 1997)
Kvinnan i det låsta rummet (Leif Magnusson, 1998)
Pip-Larssons (Clas Lindberg, 1998)