Ansökningsformulär

Ansökan Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium

Fält markerade med * är obligatoriska.

Sista ansökningsdag för 2022 års stipendium är den 8 maj. Läs mer här om stipendiets kriterier.

Observera att stipendiet inte är ett produktionsstöd utan att ansökan gäller en färdigställd kortfilm som måste bifogas som arbetsprov. Skicka kortfilmen som länk eller dvd. Inskickade arbetsprover returneras ej. Adresser finns längst ned i ansökan.

Information om din film

Beskriv kortfattat vad projektet handlar om.

Beskriv i vilket syfte  projektet genomförts samt dess slutmål.

Beskriv projektets målgrupp och varför du valt denna målgrupp.

Beskriv hur arbetet med projektet gått till och hur filmen har eller planeras visas/distribueras.

Beskriv ditt intresse för och/eller projektets koppling till filmhistorien. Vad har du för inspirationskällor?

Beskriv din bakgrund, dina tidigare erfarenheter av filmprojekt och om du har några framtida projektplaner.

Glöm inte att komplettera din ansökan med exempel på genomfört arbete i form av en färdigställd kortfilm. Skicka din film som länk eller dvd. Inskickade arbetsprover returneras ej. Årets stipendiat meddelas i augusti.

Skicka dina arbetsprover per mejl stipendium@filmstadenskultur.se eller via post:

Stiftelsen Filmstadens Kultur
Greta Garbos väg 3
169 40 Solna