Administrationshuset

15-AdministrationshusetSCAN0411_1© AB Svensk Filmindustri

Administrationsbyggnaden är ett tvåvåningshus med putsade fasader och valmat tak. I administrationshuset hade produktionsledningen sina lokaler. Här skrevs kontrakten mellan skådespelarna och bolaget och här fick de ut sina löner.

Idag sitter företaget SDI Media i lokalerna. De dubbar animerad film och textar till världens alla språk. Här finns idag inte mindre än sex ljudstudior.