Portvaktsstugan

SCAN0055© AB Svensk Filmindustri

Portvaktsstugan vid entrén är en envåningsbyggnad med fasad av grovslammat tegel och ett förhöjt, säteriliknande tak. På långsidan mot entrén är en passage i form av en öppen rundbågig arkad. Portvaktsstugan var bemannad dygnet runt och innanför portalen fanns en bom med en stor STOPP-skylt. Portvakten ansvarade för områdets säkerhet, till sin hjälp hade han två vakthundar. Han övervakade även hanteringen av den farliga nitratfilmen.

Huset ägs idag av Stiftelsen Filmstadens Kultur, det är här vi bedriver vårt våffelkafé under helgtid och håller delar av vår programverksamhet så som berättarkvällar och filmcirklar.