Stipendiat 2019: Kim Ekberg

Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium år 2019 går till Kim Ekberg!

Som en avrundning på Filmstadens dag den 25 augusti, det stora årliga evenemanget i Filmstaden, delar Stiftelsen Filmstadens Kultur ut sitt filmstipendium på 25 000 kr för sjunde gången. Stipendiet går till en filmskapare från Stockholms län i början av sin karriär.

Årets stipendiat Kim Ekberg tar emot stipendiet innan utomhusbiovisningen av Ninotchka, då även hans film Sargassohavet visas som förfilm.

Årets stipendiat

Kim Ekberg är regissör utbildad vid Akademin Valand. Hon har tidigare bland annat gjort examensfilmen Vinden blåser vart den vill, som även visades på Göteborgs filmfestival. Filmen Sargassohavet har han gjort tillsammans med animatören Anna Juhlin.

Sargassohavet

Den animerade kortfilmen Sargassohavet handlar om en ål. Under 1800-talet var det populärt att hålla levande ålar i gårdsbrunnar – och utan möjlighet att göra sina pilgrimsresor till Atlanten kunde ålarna bli mycket gamla. Fiskarnas isolerade öden är utgångspunkten för den här både filosofiska och underfundiga filmen om livet och döden.

Juryns motivering

En animerad film inspirerad av en verklig händelse om en ål i en brunn. Filmen berättar med kärlek, oväntad humor och fantasifullhet men också sorg och väcker frågor om ensamhet och existens. En drabbande film som vi inte kunde sluta prata om.

2019 års jury bestod av regissören Levan Akin, producenten Isabella Rodriguez och regissören Judith Hollander.

Bakgrund till stipendiet

I Filmstaden har många av våra allra största filmskapare varit verksamma. Många är de pionjärer som har prövat nya uttryck, metoder och tekniker, och på så sätt bidragit till att flytta fram svensk films positioner. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska gå till någon som i samma visionära anda tar filmskapandet vidare. Stipendiet tar avstamp i Filmstadens historia och syftar till att föra traditionen vidare. Banbrytande filmskapare som Victor Sjöström och Ingmar Bergman har haft Filmstaden som arbetsplats.

Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska uppmuntra nästa generation filmskapare. Filmskapare boende och verksamma i Stockholms län kan söka stipendiet. Ett projekt kan vara i vilket skede som helst vid tiden för ansökan. Stiftelsen Filmstadens Kultur kommer utse en jury med tre medlemmar, som besitter den kompetens som krävs för att utse en värdig stipendiat.