Stora ateljén

SCAN0419© AB Svensk Filmindustri

Ur en SF-broschyr från 1931:
’Vi komma nu in i stora ateljén. Dimensionerna äro imponerande. I själva verket torde denna ateljé erbjuda en av de största golvytorna i vårt land. Man har här gott utrymme att samtidigt bygga upp flera stora uppställningar, och i allmänhet är också arbetsordningen vid en inspelning den, att stora ateljén upptages av två, tre eller fyra uppställningar för olika scener. Medan inspelningen här pågår anordnas i lilla ateljén nya inredningar, dit arbetet överflyttas, när man är färdig i stora ateljén.’

1934 byggs Stora ateljén till på båda sidor och får garage, ljudavdelning och belysningsförråd.

Stora ateljén rivs år 2000, men på dess plats bygger SF sin nya kontorsbyggnad och flyttar tillbaka till Filmstaden.