Klädlogehuset

17_kostym_78© AB Svensk Filmindustri

’Klädlogebyggnaden är i fyra våningar. I bottevåningen ha regissörer och inspicienter sina rum, och där hålla även fotograferna till. Första och andra våningarna inrymma klädloger, 10 i var med plats för 20 personer, herrar 1 tr. och damer 2 tr. upp. I båda våningarna finnas duschrum samt foyer. I fjärde våningen äro skrädderiverkstaden och garderoben inrymda. Till källaren har den stora värmecentralen förlagts, från vilken alla nybyggnader på området uppvärmas.’

Ur broschyren Aktiebolaget Svensk Filmindustris ateljéer, 1920

Idag har konstnären Annica Johansson sin ateljé i klädlogehusets bottenplan och bolag som Filmregion Stockholm-Mälardalen och Women in Film And Television har här sina kontorslokaler.