Laboratoriet

SCAN0395© AB Svensk Filmindustri

I laboratoriet framkallades och kopierades all film. Eftersom framkallning, sköljning, kopiering, toning, klippning och montering av film förr var en mycket utrymmeskrävande verksamhet och dessutom farlig, så fick huset ett speciellt utseende. Huset är tre våningar högt, har valmat tak och fasad av slammat tegel.

Huset har en mycket kraftig stomme av betong och tegel som är brand- och explosionssäker då nitratfilmen som användes vid den här tiden var mycket explosiv. Härifrån distribuerades sedan all film till biograferna runtom i Sverige.

Sony och Universal Pictures har kontor här idag och Regissörsvillan har konferensverksamhet i undervåningen.