Inspirationsföreläsning

“Stereotyper, plikt och motstånd”

En inspirationsföreläsning om svensk 1900-talshistoria och det folkhem som byggdes i Filmstaden. Svensk film är inte direkt känd för sina inkluderande bilder av Sverige och vi som lever här – vilket lyfts fram på många sätt under de senaste åren – under 2017 får till exempel den första stora långfilmen av en samisk filmskapare premiär: Sameblod.

Den filmhistoria som finns här i Filmstaden Råsunda är på det viset typisk och speglar det samhälle som vi hade. Så vilka var det som räknades till folkhemmet – och vilka räknades inte dit? Filmhistorikern och filmpedagogen Mikaela Kindblom visar och ger exempel på hur filmstjärnan skulle vara en A-människa (Ingrid Bergman!) och om de svenskar som sällan eller aldrig syntes, som t.ex. judar, samer och romer.

Föreläsningen är tänkt som en inspiration till lärare som undervisar i svenska eller SO  om Sverige under mellankrigstiden.

Människor i stad

I Filmstaden producerades även en stor mängd kortfilm och i år vill vi passa på att hylla en av svensk films främsta dokumentärfilmare: Arne Sucksdorff. I år skulle han ha fyllt 100 år och 1947 vann han Sveriges första Oscar för kortfilmen Människor i stad (18 min). Vi visar filmen i den lilla hemliga biografen Operan och bjuder sedan på ett roligt filmquiz som testar minnesbilderna av hur Sverige och Stockholm såg ut förr. Programmet tar en timme och funkar som en lektion i SO, historia eller svenska. 

Max 25 platser.

Vår verksamhet gentemot skolor sker helst på dagtid under måndagar och onsdagar. Men vi brukar vara flexibla och gör vårt bästa för att ta emot er på tider som passar er.

För mer information och bokning kontakta Mikaela Kindblom: mikaela@filmstadenskultur.se