Filmklubb

Filmklubben är ett koncept vi valt att föra vidare efter Ingmar Bergmans filmklubbsvisningar i visningssalongen Operan. Precis som Bergman ville med sin filmklubb, som han kallade ‘Bergmans val’, inspirera filmarbetarna på området, vill vi återuppta detta suveräna koncept och bjuda in filmarbetare för att presentera sitt val i ett samtal med publiken. Detta sker en till två måndagar per säsong med start klockan 18.00 – i samma salong som Ingmar själv använde. Vi kommer alltså på historisk mark reproducera en historisk idé!

Tidigare gäster i filmklubben:
Marianne Ahrne
Anders Wahlgren
Gunnel Lindblom
Karin Ekberg
Kajsa Ernst
Shima Niavarani
Sven Wollter
Lena Endre
Christina Olofson
med flera

För kommande filmklubbsvisningar se vårt kalendarium.