Stipendium

Stiftelsen Filmstadens Kultur i Solna verkar för att levandegöra det filmhistoriska arvet i Filmstaden. Sedan 2013 delar vi ut ett stipendium på 25 000 kr till en filmskapare från Stockholmsområdet i början av sin karriär. År 2018 delas stipendiet ut för sjätte gången under Filmstadens Dag den 26 augusti.

Gör din ansökan här.

Läs gärna mer om kriterierna för stipendiet. Har du frågor om stipendiet, hör av dig  till stipendium@filmstadenskultur.se.

Läs mer här om tidigare stipendiater

Läs här mer om 2018 års stipendiat Yana Martsynkevych.

Läs här mer om 2017 års stipendiat Ellen Fiske.

Läs här mer om 2016 års stipendiat Ahmed Abdullahi.

Läs här mer om 2015 års stipendiat Salad Hilowle.

Läs här mer om 2014 års stipendiat Senay Berhe.

Läs här mer om 2013 års stipendiat Josefine Camitz.

Bakgrund

I Filmstaden har många av våra allra största filmskapare varit verksamma. Många är de pionjärer som har prövat nya uttryck, metoder och tekniker, och på så sätt bidragit till att flytta fram svensk films positioner. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska gå till någon som i samma visionära anda tar filmskapandet vidare. Stipendiet tar avstamp i Filmstadens historia och syftar till att föra traditionen vidare. Banbrytande filmskapare som Victor Sjöström och Ingmar Bergman har haft Filmstaden som arbetsplats. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska uppmuntra nästa generation filmskapare. Filmskapare boende och verksamma i Stockholms län kan söka stipendiet. Stiftelsen Filmstadens Kultur utser varje år en ny jury som besitter den kompetens som krävs för att utse en värdig stipendiat.